Tomi Kaleva (puheenjohtaja)

Raisa Skutnabb-Kaleva (sihteeri)

Tarja Toikka

Päivi Kaartinen

Hannaleena Kuukari

Elisa Rusi-Matero

Vilma Valkonen

Päivi Lemberg

Heidi Järvinen

Tuulia Saukkonen (varajäsen)